Tikina: Dama

Kedratou iCavuti:

Dama na Buli Dama

Na veikorokoro i Dama:
Dama, Nasau, Nawaca, Tavuloma, Naruwai, Nagadoa, Driti