Tikina: Dawasamu

Kedratou iCavuti:

Dawasamu na Turaga na Ratu

Na veikorokoro i Dawasamu:
Driti, Delakado, Luvunavuaka, Nataleira, Silana, Nasinu, Nabualau, Delasui, Natadrave