Tikina: Sawakasa

Kedratou iCavuti:

Nadereivalu na Turaga na Ratu

Na veikorokoro i Sawakasa:
Sawakasa No.1, Sawakasa No. 2, Burerua, Dakuinuku, Lodoni, Vorovoro