Tikina: Verata

Kedratou iCavuti:

Naisanokonoko na Turaga na Ratu

Na veikorokoro i Verata:
Ucunivanua, Naloto, Naivuruvuru, Navunimono, Sawa, Kumi, Naigani, Uluiloli