Tikina: Mudu

Kedratou iCavuti:

Navitilevu vua na Tui Navitilevu

Na veikorokoro i Mudu:
Naqaidamu