Tikina: Noimalu

Kedratou iCavuti:

Railevu na Tui Nakurukuruvakatini

Na veikorokoro i Noimalu:
Nakorokoroyawa, Korovou, Matawailevu, Nasava, Nasauvere, Tubarua