Tikina: Nasigatoka

Kedratou iCavuti:

Tui Madudu

Na veikorokoro i Nasigatoka:
Nayawa, Laselase