Tikina: Nadogo

Kedratou iCavuti:

Turaga na Tui Nadogo

Na veikorokoro i Nadogo:
Vunivutu, Kavewa, Nabutubutu, Nasasa