Tikina: Udu

Kedratou iCavuti:

Vua na Sauvou

Na veikorokoro i Udu:
Vunikodi, Nukusa, Cawaro, Nabouono, Nukudamu