Tikina: Noco

Kedratou iCavuti:

Vunisa na Turaga na Tui Noco

Na veikorokoro i Noco:
Nabudrau, Nakuruwai, Nacuru, Taci, Nakauwaru, Navaka, Matanimoli, Naqarani, Naivilaca, Narocake