Tikina: Vugalei

Kedratou iCavuti:

Vunisalevu na Turaga na Tui Vugalei

Na veikorokoro i Vugalei:
Natobuniqio, Namulomulo, Nadaro, Sote, Visa, Savu, Naimasimasi