Tikina: Lovoni

Kedratou iCavuti:

Wailevu na Turaga na Tui Wailevu

Na veikorokoro i Lovoni:
Lovoni, Nacobo, Nukutocia, Visoto, Vuniivisavu